Menu Close

26国将集聚南海演习,向中共示威

26国将集聚南海演习,演习的国家包括:澳大利亚,巴西,文莱,加拿大,智利,哥伦比亚,法国,德国,印度,印度尼西亚,以色列,日本,马来西亚,墨西哥,荷兰,新西兰,秘鲁,韩国,菲律宾,新加坡,斯里兰卡,泰国,汤加,英国,美国和越南。约大小舰艇约150艘,200多架飞机和近2万多人参加。

Rate this post
Posted in 军事动态

相关新闻

Leave a Reply

Your email address will not be published.